Opertorul de apă somat de Primăria Reșița să-și plătească datoriile

Primăria Reșița atrage atenţia, şi pe această cale, operatorului judeţului Caraş-Severin –S.C. AquaCaraş S.A.- să achite din redevenţă, din vărsăminte din profitul net şi din dividende, împrumuturile obţinute în vederea realizării sistemului de apă potabilă, canalizare şi de epurare a apelor uzate, din cadrul Programului ISPA, lucrări care au fost recepţionate începând cu luna octombrie 2010, respectiv luna noiembrie 2011.

Ne-am exprimat în nenumărate rânduri punctul de vedere privind aceste obligaţii de plată care revin operatorului judeţean, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 198/22 decembrie 2005 şi a Acordului de împrumut subsidiar nr. 352/2010 încheiat între
– SC AquaCaraş SA
– Consiliul Judeţean Caraş-Severin
– Ministerul Finanţelor Publice, acord care are ca semnatari părţile déjà amintite.

Aceste obligaţii reies şi din prevederile art. 4, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 198/22 decembrie 2005 potrivit căruia: “Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca, de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut, să constituie Fondul IID (Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare) pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei” respectiv Art. 6, alin (1) în care se arată:
(1) Alimentarea contului deschis (Fondul IID) se efectuează după cum urmează:
a) de către unitatea administrativ-teritorială în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor datorate de către operator;
b) de către operator în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea insuficienţei surselor datorate, dar, în orice caz, nu mai târziu de data scadenţei serviciului datoriei.”

Cabinet Primar

Comentarii

comentarii