Până la sfârșitul anului, întreg județul va colecta selectiv deșeurile menajere

În curând județul va sorta selectiv deșeul menajer. Astăzi managerul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin”, Victor Naidan, a prezentat într-o conferință de presă stadiul la care se află realizarea proiectului în județ.
Sedinta CJ  (1)
În momentul de față aproape toate contractele sunt în termenele propuse de finalizare, aceste termene încheindu-se la sfârșitul acestui an.
De asemenea, stadiile de realizare ale contractelor sunt, după spusele managerului, cele preconizate pentru momentul actual. Au început să se facă într-un ritm susținut și decontările financiare.
Sedinta CJ  (3)
La Lupac, unde se va realiza un Centru de management integrat al deșeurilor lucrările de mișcări de teren au fost finalizate. Acum se lucrează la halele stațiilor de sortare și stațiilor de tranfer. Se lucrează, de asemenea, la finisajele depozitului pentru a pregăti soluțiile de impermeabilizare. La Lupac va fi baza centrală de gestionare a deșeurilor unde vor ajunge deșeurile separate de populație pe categorii de reciclabile (hârtie/carton, sticlă, plastic și metal) și deșeurile menajere.
Și la Oțelul Roșu etapele proiectului se derulează conform graficelor. În momentul acesta stația de sortare de acolo este în faza de finalizare. Aici se va realiza o stație de transfer. Alte două stații de transfer se vor construi la Pojejena și Bozovici.
Sedinta CJ  (6)
Depozitele de deșeuri au finalizat lucrările de compactare și formare a prismurilor de deșeuri și s-a trecut la etapa de închidere și sudare a membranelor. În județ 8 depozite urbane neconforme de deșeuri vor fi închise și reabilitate, dar și alte 97 depozite rurale neconforme vor avea acceași soartă.
Sedinta CJ  (10)
”În principiu lucrările se vor încheia în lunile iulie, august, până în octombrie. Acesta va fi probabil momentul finalizării întregii aplicații și urmând ca după aceea să derulăm doar documentațiile pentru rambursarea ultimelor sume de bani și să încheiem proiectul până în decembrie 2015”, a declarat Victor Naidan, manager de proiect.
Sedinta CJ  (9)
În proiect mai sunt prevăzute și construirea drumurilor de acces pentru depozitul central și stațiile de transfer, precum și achiziționarea de echipament pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin” este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”.

Comentarii

comentarii