Peste 4000 de persoane cu venituri mici din Resita nu si-au ridicat ajutoarele alimentare

Primăria Municipiului Reşiţa informează beneficiarii ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015-2016 (POAD 2015-2016), care nu au ridicat produsele alimentare, că se pot prezenta la depozitul CARAȘ S.A. situat în Reșița, Str. Timișoarei, nr.2, de luni până vineri, între orele 08:00 – 21:00.

Produsele vor fi distribuite beneficiarilor pe baza actului de identitate (original și copie) și a documentului care atestă încadrarea în grupul țintă (original și copie).

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care pot beneficia de aceste ajutoare alimentare sunt:

– familiile şi persoanele singure care au dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările ulterioare;
– şomerii care beneficiază, în condiţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 450 de lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de șomaj în condiţiile Legii nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare;
– pensionarii sistemului de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 450 lei/lună;
– persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
– persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 450 lei/lună.

Persoanele, care fac parte din categoriile menționate mai sus, beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie căreia îi aparţin, la data distribuirii ajutoarelor.
Până la data de 19.07.2016 au fost recepţionate un număr de 11.217 de pachete cu produse alimentare, iar în perioada 22.06.2016-27.07.2016 au fost distribuite 7.168 de pachete cu produse alimentare către un număr de 3.584 beneficiari.

În prezent, mai există un stoc de 4.049 de cutii cu produse alimentare, urmând ca în data de 02.08.2016 să se recepționeze un număr de 2.183 de pachete cu produse alimentare, care necesită să fie distribuite unui număr de 3.116 de beneficiari existenți pe liste.

Menționăm că se vor întocmi liste suplimentare cu persoanele care se încadrează în categoriile amintite anterior și care nu au fost cuprinse, din eroare, în listele inițiale.

Ajutoarele constau în următoarele produse: făină albă de grâu, făină de mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, carne de porc în conservă, carne de vită în suc propriu în conservă şi pate de ficat, distribuite în două cutii de persoană.

Livrarea se va face în două cutii având conținut identic.

Comentarii

comentarii