Prefectul l-a demis pe primarul Percea din Ciclova Romana

Prefectul l-a demis pe primarul Percea din Ciclova Romana. Având în vedere prevederile art. 160 alin. (1)  lit. d), alin.(7), alin.(8), alin.(9) și art.163 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Văzând referatul nr.593/30.03.2020 al secretarului general al comunei Ciclova Română, înregistrat la Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin cu nr.5842/31.03.2020, copia Sentinţei Penale nr.54/01.10.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în Dosarul nr.1032/115/2018, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr.316/A/24.03.2020 a Curţii de Apel Timişoara, extrasul Deciziei Penale nr.316/A din 24.03.2020 din Dosarul nr.1032/115/2018, prin care Curtea de Apel Timişoara a admis apelurile declarate împotriva Sentinţei Penale nr.54/01.10.2019, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în Dosarul nr.1032/115/2018, desfiinţează în parte sentinţa apelată şi rejudecând cauza condamnă inculpatul Percea Gheorghe la 5 ani închisoare, menţinând în rest dispoziţiile instanţei de fond privind aplicarea pedepselor accesorii şi complementare, cu privire la măsurile asiguratorii, desfiinţarea înscrisurilor, cheltuielile judiciare şi a deducerii arestului preventiv şi a arestului la domiciliu;

Văzând referatul nr.3/5842/01.04.2020 al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin;

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

            Prefectul Judeţului Caraş-Severin dispune:  Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin, al domnului  Percea Gheorghe. Pe durata vacanţei funcţiei de primar atribuţiile acestuia vor fi exercitate de drept de viceprimarul comunei.

Prefectul l-a demis pe primarul Percea din Ciclova Romana. Prezentul ordin poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

Comentarii

comentarii