Prevenirea situațiilor de urgență pe timpul sărbătorilor de iarnă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Semenic” al județului Caraș-Severin desfășoară permanent activități de prevenire, îndrumare și control în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor religioase în unitățile de cult, unde s-a preconizat afluență mare de persoane, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, s-au desfășurat o serie de activități de îndrumare și control pe linia securității la incendiu.

În vederea reducerii posibilităților de producere a unor evenimente care să afecteze siguranța cetățenilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, s-au intensificat și controalele la operatorii economici care desfășoară activități de primire în domeniul turism și alimentație publică.

Obiectivele controalelor au vizat utilizarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice, de încălzire, paratrăsnet, de iluminat de siguranță de evacuare, de marcare a hidranților interiori, de veghe. S-au verificat, de asemenea, dotarea cu mijloace de primă intervenție, modul de amplasare a suporturilor de lumânări și asigurarea căilor de acces, evacuare și intervenție.

Pe timpul controalelor, specialiștii inspectoratului nostru au desfășurat activități de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu persoanele responsabile din cadrul unităților de cult și de turism, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor, materialelor şi asigurarea primei intervenții în caz de incendiu.

De la începutul lunii decembrie, au fost efectuate 44 de controale, fiind identificate 173 de deficiențe, din care 10 au fost soluționate pe perioada controlului. S-au aplicat 109 avertismente și 16 amenzi în cuantum de 19.200 lei.

Activitățile de îndrumare și control pe linia securității la incendiu desfășurate de către specialiștii din cadrul inspectoratului, continuă și în perioada următoare, în vederea identificării și remedierii, pe cât posibil, a neregulilor care ar putea provoca incidente nefericite cu ocazia evenimentelor organizate pentru marcarea trecerii dintre ani. Totodată, personalul operativ din cadrul subunităților de intervenție va efectua misiuni de recunoaștere la obiectivele din raioanele de intervenție pentru eficientizarea intervențiilor în cazul producerii unor situații de urgență.

De asemenea, atragem atenția organizatorilor de evenimente cu aflux de persoane asupra principalelor aspecte pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere, respectiv:

❗ respectarea capacității maxime de utilizatori ai spațiului în care se desfășoară evenimentul;
❗ asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență;
❗ asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea spațiului respectiv;
❗ instruirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și care asigură intervenția la locul de muncă.

Compartimentul Informare și Relații Publice
Purtător de cuvânt plt.maj. Tocmelea Magdalena

Comentarii

comentarii