PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN RÂNDUL ELEVILOR

Pol prevenire (6)Astăzi, 04.11.2013, la invitaţia profesorului diriginte al clasei a V – a de la Liceul de Arte „Sabin Păuţa” din Reşiţa, ofiţerul de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş – Severin a desfăşurat o activitate informativ – preventivă, cu accent pe măsurile de prevenire a actelor de violenţă în rândul elevilor, în mediul şcolar.

Discuţiile au făcut referire, în primul rând, la importanţa existenţei unui mediu sigur în şcoală pentru învăţare, cu efecte pozitive asupra rezultatelor iar pentru realizarea acestei premise este necesară depunerea unor eforturi susţinute din partea cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor care trebuie să adopte un comportament corespunzător, de natură să înlăture orice risc privind siguranţa personală.

Cei 18 elevi participanţi a fost informaţi cu privire la reglementările legale în vigoare referitoare la vârsta răspunderii penale şi la principalele infracţiuni contra persoanei prevazute de Codul Penal, săvârşite sau nu de autori minori.

Nu au fost scăpate din atenţie recomandările preventive adresate elevilor pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor comise cu violenţă, recomandări care au făcut referire în primul rând la cele mai eficiente metode de aplanare a unui conflict şi la comportamentul corespunzător vârstei lor în incinta şcolii dar şi în societate.

În completarea mesajelor transmise, elevii au putut viziona câteva situaţii reale ale manifestărilor violente înregistrate în unităţile şcolare din ţară, au vizionat câteva spoturi antiviolenţă cu un puternic impact emoţional iar la final, sub îndrumarea ofiţerului de prevenire, au extras principalele concluzii ale mesajelor transmise.

Ca o sinteză a celor discutate, ficare participant a primit, la final, un flyer informativ – preventiv cu accent pe adoptarea unei atitudini corecte în societate sub genericul “Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!”

  

Comentarii

comentarii