Primăria Reșița clarifică unele probleme legate de contrele din ședința CL de marți

Având în vedere afirmațiile domnului Ioan Popa potrivit cărora domnia sa ar fi plătit la bugetul local suma de 100 de miliarde de lei, făcute în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 26 ianuarie 2016, pentru o corectă informare a opiniei publice menționăm că:

Impozitele pe clădiri, colectate de la toate persoanele juridice în anul 2015, se situează în jurul valorii de 65% din suma de 100 de miliarde de lei vechi amintită de domnul Ioan Popa, iar pentru societatea, la care făcea referire domnul Ioan Popa, a achitat impozit la bugetul local, având o valoare de peste 100 de ori mai mică faţă de suma declarată de domnul Ioan Popa în cadrul ședinței.

Cu privire la afirmațiile domnului Havrileți, evaluator autorizat, menționăm că impozitele nu se pot modifica în cursul anului fiscal 2016, fapt prevăzut în Legea nr. 227 privind Codul fiscal, art. 461, alin. 8. unde se stipulează: „Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”

Reiterăm că facem aceste precizări pentru corecta informare a opiniei publice referitoare la nivelul impozitelor locale pentru anul fiscal 2016, stabilite conform Legii nr. 227 din 10.09.2015 privind Codul fiscal.


p. Primar
Viceprimar
Ioan Crina

Comentarii

comentarii