Proiectul Resita – Kikinda Prevenirea inundaţiilor – Pentru o calitate mai bună a vieţii

Municipiul Reşiţa în parteneriat cu Oraşul Kikinda – Republica Serbia implementează proiectul „Flood Prevention – For Better Life Quality” (“Prevenirea inundaţiilor – Pentru o calitate mai bună a vieţii”), Cod MIS – ETC proiect 1256 finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții în regiunea transfrontalieră și regiunea Dunării prin creșterea nivelului de gestionare a situațiilor de urgență și de pregătire în Reșița și Kikinda, precum şi creșterea capacităților tehnice și umane ale persoanelor implicate în domeniul situațiilor de urgență.

Obiectivele generale ale proiectului comun depus de către municipalităţile din Reşiţa şi Kikinda sunt:
– realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune a părţilor interesate din România şi Republica Serbia, a unei dezvoltări socio-economice echilibrate și durabile a zonei de frontieră română-sârbă;
– îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile din zona de frontieră;
– creșterea competitivității generale a economiei în zona de frontieră.
Evaluarea finală a proiectului va avea loc vineri, 22.04.2016, cu începere de la ora 11:00, în prezența autorităților locale, a reprezentanţilor oraşului Kikinda, partener in cadrul proiectului, a presei, precum și a factorilor care au fost implicați în implementarea proiectului. Locaţia: Aleea Sportivilor, Reşiţa (stadionul Tineretului, zona Intim).

Proiectul a prevăzut pentru Municipiul Reşiţa următoarele activităţi:

1. achiziţionarea de echipamente de intervenţie în situaţii de urgenţă:
· Autovehicul de urgență cu moto-pompă debit mare – maşină de intervenţie pompieri – 1 buc. – furnizorul utilajului a fost „DELTAMED” S.R.L. din Cluj-Napoca, România
· Autovehicul de urgență cu coș telescopic – 1 buc. – furnizorul utilajului a fost „TTA ECHIPAMENTE” S.R.L. din comuna Chiajna, județul Ilfov, România
· Autovehicul de urgență cu rezervor de apă – autocisternă – 1 buc. – furnizorul utilajului a fost „UTILBEN” S.R.L. din Carei, județul Satu-Mare, România
· Buldoexcavator – 1 buc. – furnizorul utilajului a fost „UTILBEN” S.R.L. din Carei, județul Satu-Mare, România
· Corturi cu capacitate mare – 5 buc. – furnizorul a fost „LANCO” S.R.L. din orașul Tălmaciu, județul Sibiu, România
· Bărci gonflabile – 5 buc. – furnizorul a fost „LANCO” S.R.L. din orașul Tălmaciu, județul Sibiu, România

2. achiziţionarea unui sistem de alarmare în situaţii de urgenţă în Municipiul Reşiţa – înlocuirea sistemului vechi depăşit cu un sistem nou, capabil să avertizeze populaţia Municipiului Reşiţa în situaţii de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, inundaţii, etc.) – furnizorul a fost „AXATEL SERVICE” S.R.L. din București, România
3. o strategie comună pentru intervenţii în situaţii de urgenţă (Reşiţa – Kikinda)
4. două schimburi de experienţă între angajaţii unităţilor pentru situaţii de urgenţă din Reşiţa şi Kikinda
5. două exerciţii de simulare a situaţiilor de urgenţă în Reşiţa şi Kikinda.

Perioada de implementare a proiectului: 23.01.2014 – 22.04.2016

Bugetul total al proiectului este de 964.319,00 Euro și se împarte astfel:
1. Bugetul Municipiului Reşiţa: 635.118,00 Euro, din care:
Contribuţia Uniunii Europene: 539.850,30 Euro (85%);
Contribuţia de la Bugetul Naţional al României: 82.565,34 Euro (13%);
Contribuţia Municipiului Reşiţa: 12.702,36 Euro (2%).

2. Bugetul Oraşului Kikinda: 329.201,00 Euro, din care:
Contribuţia Uniunii Europene: 279.820,85 Euro (85%);
Contribuţia Oraşului Kikinda: 49.380,15 Euro (15%).

pentru Primar
Viceprimar
Ioan Crina

Comentarii

comentarii