Pusca si cureaua lata de politie confiscata – Arme detinute ilegal in Caras Severin

Pusca si cureaua lata de politie confiscata. ARME ȘI MUNIȚIE DEȚINUTE ILEGAL, RIDICATE DE POLIȚIȘTI. Polițiști din cadrul SAESP CS, au depistat la domiciliile a trei bărbați patru arme. Acestia au vârste cuprinse între 34 și 50 de ani. Ei sunt din Reșița și Dognecea. Langa cele patru arme, era  și muniție aferentă. Despre acestea, exista suspiciunea rezonabilă că ar deținute ilegal.

 

În urma controalelor, s-a constatat că persoanele bănuite ar fi deținut fără drept doua arme letale de vânătoare și alte 2 arme neletale. Acestea sunt din categoria celor supuse autorizării. Posesorii nu ar fi depus armele și muniția la un armurier autorizat. Aceasta trebuie facuta în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.

 

Cele 4 arme și întreaga cantitate de muniție, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

 

Se continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere fără drept de arme letale. Dar si pentru deținerea sau portul fără drept de arme neletale. Sunt arme din categoria celor supuse autorizării. Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, este contraventie.

 

Cu privire la valabilitatea permisului de armă, art 25 din LEGEA nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor*) republicată prevede următoarele aspecte:


(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.
(2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i) şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă.
(4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.

 

Comentarii

comentarii