Refugiații ucraineni se pot angaja în România cu forme legale

Cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 12 luni,
cu posibilitate de prelungire. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și au dreptul de a fi angajați în aceleași condiții ca cetățenii români.

• informarea şi consilierea profesională – servicii acordate în mod
gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop
furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate; instruirea în metode şi
tehnici de căutare a unui loc de muncă şi îndrumarea pe parcursul
procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă
• medierea muncii – punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de
muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru
persoanele înscrise în baza de date a ANOFM.
• formarea profesională – creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi integrării
pe piaţa muncii, se oferă gratuit pentru persoanele înregistrate în
baza de date a AJOFM. Accesul la programele de formare
profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere
profesională sau de mediere.
• evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale
obținute în context nonformal și informal – pentru persoanele
care nu deţin certificat de competenţe profesionale, de calificare
sau de absolvire pentru anumite competenţe, ocupaţie ori calificare şi nu au eventuale restricţii medicale. Accesul la serviciile
gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale se face în urma
activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
• servicii de asistență EURES – informare, consiliere și mediere
acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă în Uniunea
Europeană și Spațiul Economic European. Aceste servicii se acordă
gratuit și constau în: furnizarea de informaţii privind piaţa europeana a muncii; informații privind condițiile de muncă și de viață
în statele membre UE și SEE; informații despre portalul european
EURES și cel național; prezentarea locurilor de muncă vacante la
nivel european; informații despre schemele de mobilitate și alte
programe similare de asistență și/sau sprijin financiar european.

Comentarii

comentarii

One thought on “Refugiații ucraineni se pot angaja în România cu forme legale

Comments are closed.