Școala Generala 7 organizează: CONCURSUL NAŢIONAL ,,ROMÂNIA, TARA MEA”

“România, ţara mea” este o manifestare prin care ne dorim să marcăm Ziua Naţională într-un mod aparte. Proiectul este transcurricular şi presupune implicarea copiilor în acţiuni care să le trezească şi să accentueze sentimentul patriotic. Se regăsesc elemente care aparţin domeniului cultural-artistic – arte vizuale şi literatură – precum şi atitudini specifice educaţiei civice. A determina copiii să vadă frumuseţile României şi să le reprezinte este o cale cu şanse mari de succes în ceea ce priveşte sensibilizarea acestora şi aprecierea locurilor în care trăiesc. Totodată, provocăm elevii de gimnaziu să surprindă chipuri de copii români şi activităţi ale acestora. Şi, cum la vârste diferite se impun tehnici diferite, a-i da elevului de liceu ocazia să exprime “cum se simte în ţara lui” este o cale de manifestare a sentimentelor, a frustrărilor sau a satisfacţiilor de a fi român. În acelaşi spectru, al destăinurilor, se încadrează şi oportunitatea pe care ediţia din acest an o oferă şi cadrelor didatice, aceea de a exprima gânduri, idei şi sentimente pe care le trăieşte un dascăl în România.

SCOPUL PROIECTULUI:

Dezvoltarea sentimentului patriotic şi crearea unei atitudini pozitive faţă de valorile româneşti prin exersarea competenţelor artistice şi literare

INIŢIATOR: Şcoala Gimnazială Nr.7 Reşiţa

PARTENERI
Primaria Resita
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caras-Severin
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin
Palatul Copiilor Reşiţa
Muzeul Banatului Montan Reşiţa
Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni
Presa locală
Asociaţia “Prietenii Munţilor” Reşiţa – secţia Drumeţii
Asociaţia Culturală “Metarsis” Reşiţa
Biblioteca Judeteana “Paul Iorgovici” Caras-Severin

GRUPUL ŢINTĂ: elevi ciclul primar, elevi ciclul gimnazial, elevi ciclul liceal, cadre didactice

SECŢIUNI
Secţiunea I – România mea – clasele I – a VIII-a
A. Locuri de poveste
B. Români în ţara lor
Secţiunea a II-a – ciclul liceal
Eseuri cu tema Licean în România
Secţiunea a III-a – cadre didactice
Simpozion naţional Dascălul, de profesie român
SPECIAL – Secţiunea a IV-a
Fotografii – La pas prin Caraş-Severin

REGULAMENTUL CONCURSULUI

· O lucrare va fi coordonată de un singur cadru didactic.
· Fotografiile de la secţiunea I cuprind peisaje şi figuri umane fotografiate de copii. Locurile de poveste pot fi peisaje, colţuri din natură, localitaţi, locuri ale ţării care se evidenţiază prin importanţa lor istorică etc. Românii în ţara lor sunt personaje cunoscute, dar pot fi şi chipuri de oameni simpli, surprinşi în diverse ipostaze
· Fotografiile de la secţiunea SPECIAL cuprind imagini cu judeţul Caraş-Severin.
· Fotografiile vor fi trimise pe hârtie fotografică (dimensiuni 15cmX21 cm) lipite pe un carton colorat A4 (o singură fotografie pe un carton A4).
· Pe spatele fotografiilor se vor scrie următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, clasa, şcoala, îndrumătorul.
· Eseurile (secţiunea a II-a) se vor referi la aspecte ale şcolii româneşti, vor prezenta părţile bune sau mai puţin bune ale sistemului de învăţământ din ţara noastră. Pot cuprinde propuneri ale liceenilor pentru rezolvarea anumitor lacune de sistem, dar şi opinii privind capacitatea şcolii româneşti de a pregăti tineri pentru viaţă. Vor avea maximum o pagină format A4; textul va fi scris cu caractere Times New Roman (12 pt) şi vor fi trimise listate. În dreapta, sub titlu, se vor scrie numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, îndrumătorul.
· Referatele (secţiunea a III-a) vor avea maximum două pagini format A4 cu caractere Times New Roman (12 pt) şi vor fi trimise listate şi la adresa cristia.ardeleanu@gmail.com. În dreapta, sub titlu, se vor scrie numele şi prenumele autorului, şcoala;
· Taxa de înscriere este de 5 lei/lucrare pentru secţiunile I şi a II-a şi va fi achitată de cadrele didactice coordonatoare. Această taxă reprezintă cheltuieli de organizare a concursului. Taxa de participare la simpozion este de 20 lei.
· Termen limită de trimitere a plicului: 28 noiembrie 2015.
· Plicul va fi trimis pe adresa şcolii ( Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, cu menţiunea “Pentru concursul naţional ROMÂNIA, ŢARA MEA” şi va cuprinde:
o lucrările;
o fişa de înscriere;
o taxa de participare;
o protocolul de parteneriat semnat şi ştampilat în dublu exemplar (după modelul ataşat)
o un plic A4 autoadresat şi timbrat (în valoare de 4 lei)

ADRESA ŞCOLII:

Şcoala Gimnazială Nr.7 Reşiţa
Str. Progresului, Nr.6
320135 REŞIŢA, Jud. Caraş-Severin
· În data de 2.12.2015 va avea loc vernisajul expoziţiei, organizată în amfiteatrul şcolii.
· Jurizarea va avea loc în cursul lunii decembrie. Din juriu vor face parte fotografi, oameni de cultură, cadre didactice ale şcolii organizatore.
· EVALUARE:
o La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni.
o Fiecare elev şi cadru didactic vor primi diplome de participare (până la sfârşitul lunii februarie). Acestea se vor transmite în plicul autoadresat pe adresa îndrumătorilor, alături de un protocol de parteneriat semnat şi ştampilat de şcoala organizatoare.
o CD cu ISSN DASCĂLUL, DE PROFESIE ROMÂN, care să cuprindă REFERATELE CADRELOR DIDACTICE.
· Fotografiile înscrise în concurs nu se restituie, ele devenind de drept proprietatea şcolii organizatoare.
· Doar materialele trimise în format electronic vor apărea pe CD.
· Alte informaţii se pot primi la nr. de telefon 0734935948 (în timpul şcolii, după ora 13.00), e-mail: cristi_ardeleanu@yahoo.com – prof. înv. primar Cristina Ardeleanu.

NOTĂ

Lucrările care nu respectă regulamentul nu vor intra în concurs şi vor fi returnate.
Fiecare material va fi însoţit de o fişă de înscriere.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL
ROMÂNIA, ŢARA MEA

EDIŢIA a VI-a
decembrie 2015

Numele şi prenumele elevului:
Clasa, scoala:
Titlul lucrării:
Secţiunea:
Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:
Specialitatea:
Telefonul cadrului didactic:
Adresa de e-mail a cadrului didactic:

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa Caraş-SeverinStr. Progresului, nr. 6Telefon: 0255/251826, fax: 0255/250673 scoala7resita@yahoo.com www.scoala7resita.ro NR. 2071/9.11.2015

PROIECT NAŢIONAL ROMÂNIA, ŢARA MEA – EDITIA A VIII-A
ACORD DE PARTENERIAT

1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA, reprezentată prin: director prof. CRISTIANA SCHMALER, director adj., prof. ILEANA POMOJA şi coordonator proiect, prof. înv. primar CRISTINA ARDELEANU (tel. 0734935948, e-mail: cristi_ardeleanu@yahoo.com), în calitate de APLICANT
şi
B)ŞCOALA…………………………….……………………………………………………………………….., JUDEŢ…………………………….. ………………………………… reprezentată prin DIRECTOR, prof. ……………………………………………. şi prof.coord. activităţi în cadrul şcolii, ……………………………………………… telefon ………………………., în calitate de PARTENER
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul proiectului naţional ROMÂNIA, ŢARA MEA – ediţia a VIII-a (2017).
3. Grup ţintă: Preşcolari, elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal din ţară, cadre didactice
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
o să informeze şcolile despre organizarea concursului;
o să organizeze expoziţia cu fotografiile elevilor;
o să jurizeze responsabil lucrările participanţilor;
o să respecte calendarul de activităţi al proiectului;
o să emită şi să distribuie diplomele participanilor.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
o să mediatizeze concursul în comunitate;
o să pregătească elevii pentru activitate;
o să selecteze materialele elevilor care doresc să participe la concurs;
o să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
o să informeze elevii despre rezultatele obţinute;
o să evite orice situaţie care ar putea influenţa negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia (noiembrie 2015) şi este valabil pe perioada anului 2017.
5. Clauze finale ale acordului:
Concursul naţional ROMÂNIA, ŢARA MEA face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte dezvoltarea sentimentului patriotic şi crearea unei atitudini pozitive faţă de valorile româneşti prin exersarea competenţelor artistice şi literare. Se intenţionează înscrierea lui în CAEN 2017, drept pentru care se încheie prezentul protocol de parteneriat.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA – APLICANT
Director, prof. CRISTIANA SCHMALER
Coordonator proiect, prof. înv. primar CRISTINA ARDELEANU

…………………………………………………………………………..- PARTENER
Director, prof. ……………………………………………………………………..
Coordonator activităţi, prof. ……………………………………………………….

Comentarii

comentarii