Ședință extraordinară a Consiliului Județean Caras Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 27 ianuarie 2015, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.12.2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 31.12.2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A. Oraviţa-în reorganizare, pe anul 2015 .

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUACARAŞ SA, pe anul 2015.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa, pentru anul 2015.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2015.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena, pentru anul 2015.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap, pe anul 2015.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, domnului Petru Buzzi.

10.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, domnului Gheorghe Jurma.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările si completările ulterioare.

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei si a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş – Severin, cu modificările si completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.200/12.11.2013 privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.122/ 2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa, cu modificările si completările ulterioare.

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

16.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru anul 2015.

17.Informare cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor în semestrul II,2014

18.Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin(Semestrul II/2014).

19. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

20. Raportul de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”Caransebeş, pe anul 2014.

21. Informare asupra activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2014.

22. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o vizită de lucru ce a avut loc la Veliko Gradişte,Republica Serbia,în data de 3 decembrie 2014.

23.Informare cu privire la participarea unei delegate a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Conferinţa finală internaţională în cadrul proietului MILD HOME” My Modular, Intelligent Low cost,Do it yourself,nearly zero energy House for our Eco Green Village”, ce a avut loc în Sofia, (Bulgaria) în perioada 16-17 decembrie 2014.

24. Intrebări.Interpelări

Comentarii

comentarii