Sistemul integrat de management al deşeurilor, a intrat pe linie dreaptă

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a semnat contractul de furnizare de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală. Consiliul Județean Caraș-Severin a semnat marți, 26 mai 2015, contractul de furnizare de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală, în cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş- Severin”

Prin contractul semnat cu S.C. Gradinariu Import Export S.R.L, ca lider al asocierii S.C. Gradinariu Import Export S.R.L – S.C. Iridex Group Plastic S.R.L., cu sediul în Bucureşti, se va realiza furnizarea, livrarea, asamblarea (după caz), instalarea şi testare echipamente destinate colectării separate a deşeurilor recilabile, a fluxurilor speciale de deşeuri în judetul Caraş-Severin. Este vorba de: 1.274 containere pentru colectarea deşeurilor de hârtie şi carton (1,1 mc); 1.251 containere pentru colectarea deşeurilor de plastic şi metal (1,1 mc); 775 containere pentru colectarea deşeurilor de sticlă (1,1 mc); 16.800 unităţi de compostare individuală; 8 containere pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere (6 mc); 21 containere pentru colectarea deşeurilor voluminoase (15 mc) și 10 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (30 mc).

Necesarul de containere a fost stabilit de proiectantul general, în cadrul Studiului de Fezabilitate, pe baza informațiilor transmise de primăriile din județ cărora, la finalizarea proiectului, le vor fi predate în vederea distriburiii lor, cu titlu gratuit, către locuitorii județului Caraș-Severin.

Derulat pe o perioadă de 44 de luni, până la 31 octombrie 2015, proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană. Proiectul prevede construirea Centrului de management integrat al deşeurilor care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă la Lupac. Alte trei staţii de transfer vor fi construite la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. In cadrul proiectului vor fi executate şi lucrările de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Caraş-Severin.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Proiectul are o valoare totală de 186.398.069 lei (fără TVA).

Comentarii

comentarii