Spune nu violenței domestice!

Spune nu violenței domestice. Campania de informare a Poliției pentru prevenirea violenței domestice

 • Câteva întrebări și răspunsuri despre violența în familie

 

 1. Ce este violența în familie?

Potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificări și completări, violenţa în familie reprezintă “orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale”.

 1. Ce drepturi are victima violenței în familie?
 • Dreptul la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale (organul de urmărire penală la care pot face plângere, dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept, condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite, etc)
 • Dreptul la protecţie specială, adecvată situaţiei și nevoilor sale. Victimele violenței în familie pot beneficia de un ordin de protecție prin care agresorului i se interzice să se apropie de acestea.
 • Dreptul la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile Legii 217 din 2003.

 

 1. Unde poate apela o persoană care se consideră victimă a violenței în familie?

Spune nu violenței domestice. Atunci când victima se confruntă cu o situație de violență în familie, pentru înlăturarea stării de pericol, aceasta se poate adresa:

 • Serviciului de urgență 112, transmițând operatorului că se află într-un pericol iminent.
 • Unității de de poliție pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/reședința prin depunerea plângerii penale împotriva agresorului.
 • Unității de primiri urgențe sau Serviciului de medicină legală – în cazul în care victima a suferit leziuni fizice sau traume psihice, aceasta se poate adresa la unitatea de primiri urgențe pentru a fi evaluată/tratată, după caz.
 • Furnizorilor de servicii sociale – direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului care se regăsește în fiecare reședință de județ/direcțiile de asistență socială de pe lângă primării sau la sistemul public de asistență socială/ organizații nonguvernamentale. Victima se poate adresa acestor entități pentru consiliere și suport, consiliere psihologică și informații.
 • Spune nu violenței domestice. Call center-ului 0800 500 333 cu program continuu, 24h/24h, 7 zile din 7, linie telefonică gratuită destinată victimelor violenței în familie.

 

 

 

Comentarii

comentarii