Concluziile studiului Analiza principalelor probleme cu care se confruntă asistentele medicale din unitățile publice de sănătate (2016)

Coroborarea datelor din cercetarea sociologică cu cele privitoare la salarizare indică faptul că la ora actuală categoria de personal cea mai afectată o constituie asistentele medicale, în special asistentele medicale … Read More