Universitatea de Vest Tm, se implica in protejarea pădurii

Universitatea de Vest din Timișoara – UVT, se implică în protejarea și valorificarea patrimoniului natural. Alături de alte două universități, instituția a preluat în administrare Parcul Dendrologic de la Gurahonț

Studenții și specialiștii Universității de Vest din Timișoara beneficiază de noi facilități în activitatea de practică și de cercetare-dezvoltare. UVT, împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara și Universitatea din Oradea au preluat în co-administrare Parcul Dendrologic „Arboretum Sylva” aflat în proprietatea Consiliului Local al comunei Gurahonț, județul Arad. Principalul scop ține de dezvoltarea cercetării științifice în domeniul protecției mediului înconjurător și conservării biodiversității, precum și de dezvoltarea parcului ca obiectiv de interes public.
UVT GURAHONT 1
Astfel, universitățile își propun să desfășoare aici o serie de activități concrete care țin în primul rând de întreținerea speciilor dendrologice din parc și a asigurării unui personal de specialitate necesar funcționării și întreținerii parcului, alocând în acest sens resursele necesare. Parcul are o suprafață de teren de 4.2 ha și o parcelă de teren cu vegetație forestieră de 7.4 ha, precum și o clădire cu capacitate de cazare pentru studenți de 50-60 de locuri. Astfel, se dorește realizarea unor investiții care să vizeze reamenajarea terenului și a clădirilor aparținătoare parcului și care să ducă la popularizarea parcului în calitatea sa de obiectiv de interes public privind biodiversitatea existentă.
UVT GURAHONT 2
Cele trei universități vor colabora cu instituții abilitate din țară și din străinătate în vederea dezvoltării unor activități de cercetare științifică privind dezvoltarea cercetării științifice referitoare la conservarea biodiversității și protecția mediului. În plus, cele trei universități au creat Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biodiversitate, prin care se vor identifica mecanisme de finanțare în vederea asigurării sumelor necesare pentru cheltuielile de întreținere și dezvoltare a parcului.
UVT GURAHONT 3
Spațiul va fi valorificat și prin organizarea de stagii de practică sau de cercetare de specialitate ai căror beneficiari să fie cadre didactice, cercetători și studenți, prin organizarea de ateliere de lucru, a unor școli de vară, seminarii, precum și a cantonamentelor sportive.

Preluarea în administrare a Parcului Dendrologic „Arboretum Sylva” de către cele trei instituții de învățământ superior constituie un beneficiu atât pentru acestea, cât și pentru comunitatea locală. Acest tip de colaborări face parte din politica noastră instituțională și are ca scop pregătirea viitorilor specialiști prin activități practice și activități de cercetare-dezvoltare, parteneriatul constituind un punct de întâlnire între instituții. Inițiativa reprezintă un plus de valoare în practica studenților, în cercetare și ne apropie de comunitate”, spune prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Un prim pas în vederea implementării tuturor acestor activități a fost realizat în luna martie a acestui an când un număr de 20 de studenți ai Facultății de Chimie, Biologie și Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara au desfășurat activități de voluntariat în cadrul parcului în vederea executării unor lucrări specifice de întreținere.

Comentarii

comentarii