VIDEO Pompierii continuă lupta cu incendiile de vegetaţie uscată şi mirişti

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Carașova au interveni in ultimul timp la mai multe incendii de vegetație uscată și miriști în tot județul. Suprafața afectată este de mii de ha. Cauza probabilă de producere a incendiilor este utilizarea focului deschis în spaţii deschise.
Incendierea miriştilor şi resturilor vegetale este o practică des folosită pentru igienizarea terenurilor, motiv pentru care subliniem faptul că, înaintea demarării acestei activități, sunt obligatorii solicitarea şi obţinerea Acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi a Permisului de lucru cu focul de la Primărie.

Menţionăm că arderea miriştilor provoacă o serie de efecte negative solului precum distrugerea microfaunei folositoare şi evaporarea apei de la suprafaţa solului, iar nerespectarea măsurilor specifice desfăşurării lucrărilor de igienizare poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderea de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.
În unele cazuri, activităţile menţionate mai sus se desfăşoară în condiţii de vânt, nesupravegheate ori fără respectarea distanţelor de siguranţă faţă de construcţii, ceea ce poate favoriza propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora.

Persoanelor fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de ardere a miriştilor, gunoaielor şi deşeurilor şi a altor materiale le reamintim obligaţia de a respecta prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe câteva măsuri specifice, care pot fi completate şi cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcţie de condiţiile meteo şi specificitatea zonei, astfel:

– arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu focul și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi se sancționează cu amenzi cuprinse între 1000-2500 lei, potrivit HG 537/2007, art.1, pct 3, lit r privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Compartimentul Informare si Relatii Publice
purtător de cuvânt – sublocotenent Tarla Elena

îN ACELAȘI TIMP, PRIMARIA RESITA ADUCE IN ATENTIA LOCUITORILOR UNELE MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL DE PRIMĂVARĂ

1. Având în vedere începerea lucrărilor agricole de primăvară, intensificarea turismului, apropierea sărbătorilor religioase, precum şi executarea unor reparaţii la instalaţii, aprovizionarea cu carburanţi necesari lucrărilor agricole, toţi cetăţenii Municipiului Reşiţa trebuie să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor:
ü Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea distanţelor de siguranţă, sau pe timp de vânt şi lăsarea lui fără supraveghere sunt interzise;
ü Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, la distanţe de siguranţă încât să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
ü Utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum şi arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, după obţinerea acceptului Agenţiei de Protecţie a Mediului Caras-Severin și a permisului de lucru cu focul;
ü După obţinerea permisului de lucru cu focul şi luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi se va asigura o distanţă minimă de 10 m a focului faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile etc.,) şi de 40 m faţă de locuri cu pericol de explozie;
ü Trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc;
ü Preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund potrivit legii de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
ü Fumatul este interzis în toate locurile unde nu se admite folosirea focului deschis;
2. Pentru intervenţia la stingere vor fi alarmate forţele specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraș – Severin la numerele de telefon:
112; 0255 211213; 0255 211214.

3. Alarmarea populaţiei din zona afectată se va face prin folosirea clopotelor bisericilor pentru transmiterea semnalelor stabilite;
4. Orice informaţie pe linia situaţiilor de urgenţă se va obţine de la Serviciul Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” cu sediul în Reşiţa, Piaţa Republicii nr.17, telefon:
0255214800;

5. Nerespectarea regulilor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice.

În fiecare an, odată cu venirea primăverii fiecare gospodar desfăşoară diferite activităţi specifice acestei perioade, printre care şi curăţirea resturilor vegetale uscate, rămase din toamnă pe terenurile agricole păşuni, fâneţe etc.
Incendierea vegetaţiei uscate, în astfel de împrejurări, pe lângă faptul că nu este legală poate duce la fenomene ce pot avea urmări foarte grave cum ar fi:
– scăparea de sub control a arderii care se poate extinde la fondul forestier, la locuinţe sau anexe gospodăreşti din apropiere;
– provocarea de pagube materiale şi altor proprietari;
– producerea unor adevărate catastrofe din punct de vedere al conservării biodiversității, distrugerea florei și a microorganismelor inclusiv din Parcul Național Semenic Cheile Carașului;
– necesită un volum foarte mare de muncă , concentrarea unor importante forţe ceea ce implică cheltuieli pe măsură;
Aprinderea resturilor vegetale pe timp de vânt sunt şi mai periculoase datorită creşterii vitezei de propagare a arderii , suprafeţele cuprinse de incendiu fiind mult mai mari , la fel şi pagubele .
Pe lângă pagubele materiale provocate, un incendiu poate aduce importante prejudicii şi mediului înconjurător prin :
– poluarea atmosferei;
– degradarea solului;
– degradarea şi diminuarea fondului forestier;
– diminuarea diversităţii biologice şi scăderea calităţii acesteia prin dispariţia speciilor valoroase .
Distrugerea covorului vegetal de pe terenurile în pantă favorizează declanşarea şi intensificarea fenomenelor de eroziune care au urmare pierderea unei cantităţi importante de sol.
Deţinătorii de terenuri cu orice titlu, orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate pe un teren au obligaţia să respecte legislaţia pe linie de mediu şi apărare împotriva incendiilor:
– arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase se face numai cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
– informarea , în prealabil a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă;
– asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru stingere în caz de nevoie.

Nerespectarea regulilor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice.

PENTRU INTERVENŢIA LA STINGERE VOR FI ALARMATE FORŢELE SPECIALIZATE ALE I.S.U. „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ – SEVERIN LA NUMERELE DE TELEFON:
112; 0255 211213; 0255 211214.

ORICE INFORMAŢIE PE LINIA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SE VA OBŢINE DE LA SERVICIUL PUBLIC„SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ”, TELEFON:
0255 214800;

PRIMAR,
Ioan POPA

Comentarii

comentarii