137.000 lei pentru laboratoarele de inginerie din cadrul UEM

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a accesat un proiect prin Fondul de Dezvoltare Instituțional (FDI) finanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în valoare totală de 137.000 lei, care prevede dotarea cu standuri didactice moderne a două laboratoare din domeniile mecanică şi inginerie electrică – informatică.

Proiectul Modernizarea bazei materiale pentru susţinerea activităţilor didactice în domeniul tehnic la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa urmărește ca, prin utilizarea standurilor didactice destinate desfășurării activităților de practică și laborator aferente studenților de la Facultatea de Inginerie și Management, să fie înlesnite dobândirea de competențe și abilități în domeniile mașinilor și acționărilor electrice, electronicii, măsurărilor, achiziţiei şi prelucrării semnalelor, maşinilor-unelte cu comandă numerică.

În perioada de implementare a proiectului, 15 mai – 15 decembrie 2018, de standurile achiziţionate vor beneficia și cel puțin 80 de elevi din învățământul preuniversitar, care vor participa la activități instructiv-educative.

Comentarii

comentarii