20 de milioane de euro pentru proiecte pe patru axe prioritare

Peste 100 de potenţiali beneficiari ai celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte pe Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia au participat, la Reşiţa, la forumul organizat de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara în vederea identificării de parteneri.

Potrivit directorului executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, Anca Lolescu, a fost vorba despre o întâlnire prin care s-a încercat facilitarea creării de parteneriate între aplicanţii din România şi cei din Serbia, din zona eligibilă. ”Forumul pentru Identificarea de Parteneri” se adresează potenţialilor aplicanţi din aria eligibilă a programului, atât din România, cât şi din Republica Serbia, având ca scop promovarea parteneriatului româno-sârb prin sprijinirea potenţialilor aplicanţi în identificarea unor parteneri transfrontalieri de proiect şi obţinerea unor informaţii tehnice în vederea accesării finanţării acordate în cadrul celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Potenţialii aplicanţi sunt reprezentanţii autorităţilor publice locale, organizaţiilor non-guvernamentale, asociaţiilor non-profit, universităţilor, institutelor de cercetare din aria eligibilă a programului, respectiv judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi din România şi districtele Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud, Braničevski, Borski şi Podunavski din Republica Serbia.
Lansat în data de 27 noiembrie 2017, cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanţat prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare, cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două state implicate în program.

Suma alocată celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte este de aproximativ 20 de milioane de euro, putând fi finanţate proiecte pe patru axe prioritare, în domeniile promovării ocupării forţei de muncă şi serviciilor pentru o creştere favorabilă incluziunii, protecţia mediului şi managementului riscurilor, mobilitate sustenabilă şi accesibilitate, precum şi atractivitate pentru turism sustenabil. Propunerile de proiecte pot fi depuse până în data de 30 martie 2018, ora 16:00, ora locală a României.

Comentarii

comentarii