231 controale si 89.000 lei amenzi executate de ITM în luna decembrie 2016

În ultima lună din 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, a efectuat 231 controale, din care 139 în domeniul relaţiilor de muncă şi 92 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 89.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 55.500 lei, din care 40.000 lei pentru munca fără forme legale de angajare. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale de angajare, s-a întocmit o propunere de cercetare penală. Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate în principal pentru: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectare repaus săptămânal; neevidenţierea în totalitate în foile colective de prezenţă a orelor lucrate efectiv; etc.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 33.500 lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: purtarea echipamentului individual de protecţie; amenajarea corespunzătoare a schelelor; asigurarea măsurilor de prim ajutor; asigurarea personalului autorizat pentru exploatarea instalațiilor de ridicat; instruirea personalului în domeniul securității muncii; supravegherea sănătății lucrătorilor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă.

În perioada 01.12.2016 – 31.12.2016 la inspectorat au fost comunicate de către angajatori 2 evenimente, soldate cu incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total 234 măsuri care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

I.T.M. Caraş-Severin va continua acţiunile de control şi va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 53.182 de salariaţi activi, 59.575 de contracte individuale de muncă în derulare (din care 52.601 pe perioadă nedeterminată şi 6.974 perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, inspectoratul a luat în evidenţă 366 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 18 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale de prelungire a duratei de valabilitate a contractelor colective de muncă.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
AGA MIHAELA

Comentarii

comentarii