2468 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM C-S

2468 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM. Aceasta ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă. Program prin intermediul AJOFM Caraş-Severin. Concret – în primele 8 luni, au fost încadrate în muncă 2.468 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 august 2019, 831 au peste 45 de ani. 597 au vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani. 615 au vârsta între 35 și 45 de ani. Iar 425 sunt tineri sub 25 de ani (387 tineri NEET). Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin 1.549. Numărul femeilor angajate este de 919.

1.453 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban. Alte 1.015 persoane sunt din mediul rural.

Cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale. 1.010. Cu studii gimnaziale -689. Iar cu studii profesionale – 405. Alte 162 persoane sunt cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în primele opt luni ale anului 2019, 1.638 (66,37%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
În primele opt luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.621 persoane.

2468 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM. Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Programului de ocupare a forţei de muncă” al AJOFM Caraş-Severin sunt disponibile pe www.anofm.ro , la secțiunea dedicată judeţului Caraş-Severin /Programe, Strategii, Statistici.

 

Comentarii

comentarii