2580 persoane angajate prin intermediul AJOFM de la 1 ianuarie

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, în  primele nouă luni ale anului 2021 au fost încadrate în muncă 2580 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 septembrie 2021, 956 au vârsta peste 45 de ani, 627 au vârsta între 25 și 35 de ani, 577 au vârsta între 35 și 45 de ani, iar 420 sunt tineri sub 25 de ani ( dintre care 393 sunt tineri NEET).

Grupa de vârstăTotal persoane angajate
Total general2580
Sub 25 ani420
Între 25 și 35 ani627
Între 35 și 45 ani577
Peste 45 ani956

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin(1523), numărul femeilor fiind de 1057.

În funcţie de rezidenţă, 1540 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 1040 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale

şi postliceale (1064), gimnaziale (613), profesionale (531), 166 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în anul 2021, 1.667 (65%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

În primele nouă luni ale anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.134 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile  de  stimulare  a  ocupării  forței  de  muncă  sunt  detaliate  pe  site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin

Comentarii

comentarii