5,5 MILIOANE DE LEI PENTRU „MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAȘULUI”

Orașul Oraviţa anunţă începerea implementării proiectului MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VĂII CARAȘULUI”, cod SMIS : 2014+, nr. înregistrare V/CS/2016/5/5.1/1/152/25.11.2016, în Oraviţa, jud. Caraş Severin, în perioada 07.2017 –
02.2019.
Proiectul are o valoare totală de 5.500.139,27 lei şi beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 5.379.989,29 lei, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, în baza
contractului de finanţare nr. 45 din 19.06.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și revitalizarea identității culturale a orașului Oravita.

Comentarii

comentarii