„Spital modular pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19“

Cod proiect MySMIS2014+151264 UAT Județul Caraș-Severin, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Spital modular pentru consolidareacapacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19“, cod proiect MySMIS2014+151264. Proiectul este finanțat prin Programul … Read More