Activitatea desfăşurată de ITM Caraş-Severin în NOIEMBRIE 2015

În luna noiembrie 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 218 acţiuni de control, din care 116 în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se în total amenzi contravenţionale în valoare de 175.500 lei.

S-au identificat 12 de persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă la un număr de 6 angajatori cu domeniul de activitate: construcţii, colectare deşeuri, restaurante, baruri, panificaţie, angajatorii în cauză fiind sancţionaţi cu amendă totală în valoare de 120.000 lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 141.000 lei au fost aplicate în principal pentru: primirea la muncă a persoanelor fără forme legale de angajare, nerespectarea repausului săptămânal, neevidenţierea pe ştatele de plată a orelor suplimentare, etc.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 34.500 lei, au fost aplicate pentru nerespectarea normelor legale referitoare la: efectuarea controalelor medicale la angajare, efectuarea controalelor medicale periodice pentru toţi salariaţii, asigurarea echipamentelor de muncă cu dispozitive de protecţie, efectuarea controlului intern de prevenire, asigurarea măsurilor de prim ajutor, asigurarea măsurilor de prevenire a riscului de cădere de la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare,etc.

În noiembrie, angajatorii au comunicat 6 evenimente soldate cu 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă şi un deces, iar după finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt sau nu accidente de muncă.

Pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor, s-au dispus în total 398 de măsuri.Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse, continuând acţiunile de control.

Comentarii

comentarii