Activități cu caracter preventiv susținută de polițiști pentru ,,Școala în siguranță!”

Elevii claselor primare din cadrul Colegiului Național ,,Mircea Eliade” au fost beneficiarii unei activități cu caracter preventiv susținută de polițiști, în cadrul campaniei naționale de prevenire a victimizării copiilor ,,Școala în siguranță!”

Importanța cunoașterii și respectării normelor rutiere pe parcursul deplasării spre și de la școală, consecințele manifestărilor violente în sălile de clasă, modalitățile eficiente de aplanare a conflictelor și grija pe care trebuie să o manifeste fiecare dintre ei față de bunurile personale au fost principalele aspecte aduse în atenția micilor elevi alături de sfaturi concrete de autoprotecție, de natură să reducă riscul de victimizare.
Pentru Poliţia Română, asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în şcoli şi în zona unităţilor şcolare reprezintă o prioritate, sens în care transmitem și părinților următoarele recomandări:

1. să păstreze permanent legătura cu cadrele didactice pentru a cunoaște situația şcolară a copiilor;
2. să se preocupe de modul în care copiii își petrec timpul liber și să îi implice pe aceștia în activități extrașcolare care să le dezvolte un compotament prosocial: activități sportive, voluntariat etc, astfel încât să se evite intrarea copiilor sau adolescenţilor în anturaje nepotrivite şi desfăşurarea de activităţi la limita legii;
3. să încurajeze copiii în abordarea unui comportament responsabil, atât în viața reală cât și în cea virtuală;
4. să imprime copiilor o atitudine pozitivă față de lege și autoritate și să explice acestora că rolul normelor sociale este de protecție a cetățenilor și nu de pedeapsă.

Comentarii

comentarii