Aleșii județului convocați la Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Joi, 27 august 2015, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2015.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, modificată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr.31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, modificată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.32/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G pe anul 2015, modificată și completată.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2015, modificată.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

7.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Palatul Korongy, situat în municipiul Caransebeș, str. Traian Doda nr.1, județul Caraș-Severin.

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Ansamblul puţului I, situat în oraşul Anina, str. Andrei Mureşanu, f.n., respectiv a subcomponentelor Puţul I şi a Maşinii de extracţie cu aburi.

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului și terenului, situate în municipiul Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu nr.106, județul Caraș-Severin, incluse în ”Ansamblul urban I”.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.96/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caras -Severin, cu modificările si completările ulterioare.

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/2013 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş,modificată.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis pentru SC SCHILIFT SRL.

17.Proiect de hotărâre privind abrogarea totală a Hotărârii nr.93/30.04.2015 privind aprobarea majorării capitalului social al SC EOLIANA CARAȘ SRL aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin aport în numerar.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților SC Eoliana Caraș SRL și încredințarea unui mandat special.

19.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis pentru SC EOLIANA SRL.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.172/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin, cu modificările ți completările ulterioare.

21. Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Ionesie Ghiorghioni din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

22. Raport privind evaluarea stadiului fizic al lucrărilor de investiți asumate și realizate de către concesionarul S.C.”Aeroportul Caransebeș” S.A., de îndeplinire a obligației de conservare a bunurilor date în concesiune și de stabilire în concret a regimului bunurilor utilizate pe durata concesiunii( bunuri de retur,bunuri de preluare și bunuri proprii).

23. Prezentarea Deciziei nr.30/29.07.2015, și a Raportului de Audit Financiar nr.9742/30.06.2015 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Caraș-Severin

24.Răspunsul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.32694/27.07.2015 la adresa Instituției Prefectului nr.3/9367/09.07.2015 referitor la includerea în categoria funcțiilor publice a funcției de președinte și vicepreședinte din cadrul consiliului județean.

25. Intrebări.Intepelări

Serviciu Comunicare

Comentarii

comentarii