Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CHIPĂRUȘ MIOARA, titular al proiectului RECOMPARTIMENTARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI ECHIPARE IMOBIL STR. CERNEI NR. 16 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul RECOMPARTIMENTARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI ECHIPARE IMOBIL STR. CERNEI NR. 16, propus a fi amplasat în orașul Băile Herculane, str. Cernei nr. 16.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 09-15, vineri între orele 09 – 13 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16 noiembrie 2018.

Comentarii

comentarii