Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. BANATOPATRIK SRL titular al proiectului „SPRIJIN PENTRU ACHI­ZITIE ECHIPAMENTE SI CONSTRUCTIE CLADIRE, CU SCOPUL DE A PRODUCE PELETI DE CATRE BANATOPATRIK SRL, IN COMUNA COR­ NEREVA, JUDETUL CARAS SEVERIN”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impac­ tului asupra mediului, pentru proiectul „SPRIJIN PENTRU ACHIZITIE ECHI­ PAMENTE SI CONSTRUCTIE CLADIRE, CU SCOPUL DE A PRODUCE PELETI DE CATRE BANATOPATRIK SRL, IN COMUNA CORNEREVA, JUDETUL CARAS SEVERIN”, propus a fi amplasat in comuna Comereva, sat Studena, identificat prin extras CF nr. 32557 Cornereva, judetul Caras Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 08°0 15QQ_ si vineri, intre orele 08°0 13QQ_, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de inca­ drare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a auto­ ritatii competente pentru protectia mediului.

Comentarii

comentarii