Anunt public privind decizia etapei de incadrare

PETRONESCU ANA I. I. titular al proiectului „SPRIJIN PENTRU ACHI­ ZITIE LINIE PELETI DE CATRE PETRONESCU ANA I. I., IN COMUNA

CORNEREVA, JUDETUL CARAS SEVERIN”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras­ Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „SPRIJIN PENTRU ACHIZITIE LINIE PELETI DE CATRE PETRONESCU ANA I. I., IN COMUNA CORNE­

REVA, JUDETUL CARAS SEVERIN”, propus a fi amplasat in comuna Comereva, sat Zoina, nr. 690, identificat prin extras CF nr. 32131 Comereva, judetul Caras Seve­ rm.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin , Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 08°0 15°0 si vineri, intre orele 08°0  13°0 , precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziej de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Comentarii

comentarii