Anunt public privind decizia etapei de incadrare

NOVACESCU P. MARIA AGRO I. I. titular a1 proiectului ”SPRIJIN PEN- TRU CONSTRUCTIA SI DOTAREA UNEI FACILITATI DE PRODUCTIE PELETI DE CATRE NOVACESCU P. MARIA AGRO I.I., IN SAT TOPLA,

COMUNA CORNEREVA, JUDETUL CARAS SEVERIN”, anunta publicul inte- resat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediu- lui Caras-Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”SPRIJIN PENTRU CON

-STRUCTIA SI DOTAREA UNEI FACILITATI DE PRODUCTIE PELETI DE CATRE NOVACESCU P. MARIA AGRO I.I., IN SAT TOPLA, COMUNA

CORNEREVA, JUDETUL CARAS SEVERIN”, propus a fi amplasat in comuna Cornereva, sat Topla, nr. 650, identificat prin extras CF nr. 32612 Cornereva, judetul Caras Severin.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.

73, in zilele de luni-joi, intre orele 08   – 15    si vineri, intre orele 08—0

si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

– 13a, precum

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Comentarii

comentarii