Anunt public privind etapa deciziei de incadrare

Cel mai frumos loc S.R.L, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU UNITATI SEPARATE DE CAZARE SI AMENAJARE PARCARI AFERENTE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediunlui Caras -Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU UNITATI SEPARATE DE CAZARE SI AMENAJARE PARCARI AFERENTE”, propus a fi amplasat in CARAS SEVERIN, VALIUG,  strada-, nr.- bl.-   sc.-  et.-   ap.-, identificat prin extras C.F. nr. 32679, C.F.32680 nr.top./cadastral 32679 si nr.top./cadastral  si 32680.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Major, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-15:00, si vineri, intre orele  08:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Comentarii

comentarii