APIA dă startul Campaniei de informare pentru primirea Cererilor Unice de Plată în anul 2022

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează de astăzi, 15 februarie,
Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plată în
anului 2022, sub sloganul:

“ALĂTURI DE FERMIERI PENTRU O AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ!


Depune la APIA Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie – 16 Mai 2022!”
Fermierii vor putea depune în perioada 01 martie – 16 mai 2022, Cererea Unică de Plată
prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare
IPA-Online (accesibil în aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIA
Caraș-Severin, ținând cont de condițiile impuse de pandemia Covid 19.
Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de
teren în diferite localităţi sau judeţe.


Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația
înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA
adeverința.


Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie
încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.
Adeverințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociaţia/agenţia
acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru
zootehnie judeţean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziție de către
APIA, cu informarea fermierului.


De asemenea, fermierii care deţin animale în exploataţie au obligația să se asigure că datele
acestora sunt actualizate/corectate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (la medicul
veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și să se
adreseze Centrului APIA în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația
dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.


Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului
şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Fermierii care sunt deja beneficiari APIA își vor actualiza la completarea Cererii doar datele
ce au suferit modificări față de anul anterior. În acest fel, se reduce timpul de completare a
cererii, iar probabilitatea de a introduce date greşite este mai mică.


Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru
programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.
ATENŢIE!!! Începând cu anul 2022 fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura
electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-
mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se
semneze electronic. Semnătura electronică trebuie aplicată pe cererea unică de plată
descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a
cererii unice de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.
Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii unice de plată sector vegetal și
zootehnic, să se verifice încă o dată infomațiile înscrise și documentația depusă!

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Reamintim că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de
fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor
naționale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

 • schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici
  agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii
  fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic,
 • măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 –
  Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri
  naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),
 • ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
  Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în
  cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii aferente
  Campaniei 2022, are obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind
  Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare
  (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei,
  indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în
  scopul producţiei).

 • Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv
  hărțile și listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidurile
  adresate fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA Caraș-Severin și pe site-urile:
  www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.

Comentarii

comentarii

One thought on “APIA dă startul Campaniei de informare pentru primirea Cererilor Unice de Plată în anul 2022

Comments are closed.