Diverse

Aproape 10 pe un loc – Numărul candidaţilor rămaşi în cursa pentru a deveni agenţi sau ofiţeri la Poliţia de Frontieră

Începând cu data de 27.09.2016, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a iniţiat procedura de ocupare, prin concurs, prin încadrare directă, trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor cu studii superioare sau reîncadrare, a unor posturi vacante, în vederea completării deficitului existent la nivelul instituţiei.
Pentru ocuparea a 114 posturi vacante de agenţi de poliţie din structuri operative, prin încadrare directă ca poliţist, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzute în cadrul Inspectoratului Teritorial al Polţiei de Frontieră Timşoara, la compartimentele Ture Serviciu, Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracţonalităţii Transfrontaliere şi Supravegherea şi Controlul Trecerii Frontierei, la sectoarele poliţiei de frontieră din cadrul inspectoratului, s-au înscris 1.085 candidaţi.

Dintre aceştia, la testarea psihologică s-au prezentat 790, fiind declaraţi admişi 510 de candidaţi.
Totodată, pentru 6 locuri de ofiţeri specialişti şi 8 agenţi specialişti, s-au înscris 116 candidaţi, din care 76 s-au prezentat la testarea psihologică, trecând testul 67.

Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic, informaţii complete privind desfăşurarea celorlalte probe de concurs şi criterii de departajare, tematica şi bibliografia necesare susţinerii concursului/examenului sunt postate pe pagina de internet a Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, www.itpftimisoara.eu, precum şi la avizierul unităţii. Candidaţíi care au trecut testul psihologic trebuie să se prezinte la sediul unităţii, pentru a le fi eliberate trimiterile pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

Această activitate, care presupune completarea deficitului existent la nivelul P.F.R., se înscrie în obiectivele instituţiei de creştere a capacităţii de acţiune la nivelul structurilor teritoriale şi, implicit, întărirea componentei operative a Poliţiei de Frontieră.

Comentarii

comentarii