Aproape 240 de controale efectuate de ,,inspecția muncii” în luna februarie

În luna februarie 2022 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 238 controale, fiind dispuse angajatorilor 308 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 81.000 lei.

Principalele deficienţe identificate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă şi primirea la muncă a salariatului  care are contractul individual de muncă suspendat;

– întocmire defectuoasă a foilor colective de prezenţă;

– transmiterea de date eronate în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;

– necompletarea regulamentului intern și a contractului individual de muncă cu toate clauzele obligatorii;

– neacordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive și a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal;                                             

– necompensarea concediului de odihnă la încetarea contractului individual de muncă;

– lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

– nedesemnare persoane responsabile cu acordarea primului ajutor;

– nesemnarea fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă;

– neasigurarea echipamentului individual de protecţie;

– neasigurarea efectuării triajului epidemiologic în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2; etc.

La 2 angajatori au fost identificate 3 persoane care prestau activitate în afara cadrului legal (1 persoană nu avea întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă; 2 persoane prestau activitate în condițiile în care contractele individuale de muncă sunt suspendate), domeniul de activitate al angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată fiind: comerț cu amănuntul; baruri.

Au fost comunicate de către angajatori 8 evenimente care au avut ca urmări 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă și 3 decese, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 151 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 8 contracte colective de muncă și 4 acte adiționale de modificare a contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, ITM Caraș-Severin asigură accesul individual la datele personale din Registrul electronic al salariaților, în acest sens s-au întocmit 158 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori.  

Comentarii

comentarii

One thought on “Aproape 240 de controale efectuate de ,,inspecția muncii” în luna februarie

Comments are closed.