Aproape 240 de controale efectuate de ,,inspecția muncii” în luna februarie

În luna februarie 2022 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 238 controale, fiind dispuse angajatorilor 308 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate. Au fost … Read More

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin încheie pentru lunile ianuarie-martie 2021 acte adiţionale

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin a transmis furnizorilor deServicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, precum şiFurnizorilor de medicamente/materiale sanitare specifice, dispozitiveMedicale şi altele asemenea care se acordă pentru tratamentul … Read More