Aproape 250 de controale efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș Severin în luna martie

În luna martie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au desfășurat 243 controale, fiind dispuse angajatorilor 368 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 85.500 lei.

Principalele deficienţe identificate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

– întocmire defectuoasă a foilor colective de prezenţă;

– lipsa regulamentului intern;

– necompletarea contractului individual de muncă cu toate clauzele obligatorii;

– nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în REVISAL;                         

– necompensarea în bani a concediului de odihnă la încetarea contractului individual de muncă;

– nu se asigură accesul lucrătorilor la fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice periculoase;

– nedesemnarea persoanei responsabilă de acordarea primului ajutor;

– lipsă ISCIR la supapa de siguranță a instalației SKID;

– autorizație expirată pentru operatorii GPL;

– lipsa notificării cu privire la substanțele și amestecurile chimice periculoase pe care le folosește angajatorul;

– nedesemnarea persoanei responsabilă cu supravegherea activității de lucru la înălțime; etc.

La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă; domeniul de activitate al acestui angajator sancţionat pentru muncă nedeclarată fiind: învățământ.

Au fost comunicate de către angajatori 9 evenimente care au avut ca urmări 9 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 384 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 7 contracte colective de muncă și 1 act adițional de modificare a contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, inspectorii de muncă asigură accesul individual la datele personale din Registrul electronic de evidență a salariaților, în acest sens s-au întocmit 219 certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la diverși angajatori.  

Comentarii

comentarii

One thought on “Aproape 250 de controale efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș Severin în luna martie

Comentariile sunt închise.