Arunca la cos – nu pe jos! Amplu program de curățenie în municipiu

Primăria Municipiului Reșița va derula în perioada 2 martie – 11 mai 2018 un amplu program de curățenie în municipiu, în care vor fi implicate instituții, asociații de proprietari, organizații nonguvernamentale, persoane fizice și juridice.

Principalele măsuri cuprinse în program sunt :

1. Întâlnire cu asociațiile de proprietari la sediul primăriei Reșița – la aceste întâlniri vor fi invitați administratori/ președinți ai asociațiilor de proprietari/ locatari. Vor fi prezentate obligațiile acestora cu privire la salubrizarea și întreținerea zonelor adiacente imobilelor pe care la administrează.

2. Intensificarea deplasărilor în teren a agenților Poliției Locale Reșița și a inspectorilor din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, la agenți economici, instituții, asociații de proprietari și proprietari pentru informarea acestora cu privire la obligațiile ce le revin în ceea ce privește respectarea legislației privind colectarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor precum și în ceea ce privește păstrarea curățeiei la locurile de depozitare a deșeurilor.

3. Salubrizarea în diverse zone din municipiul Reșița împreună cu voluntari (cetățeni, ONG – uri, angajați ai Primăriei municipiului Reșița și ai altor instituții din oraș).

4. Salubrizarea malurilor râului Bărzava și a afluenților săi – acțiunea v-a fi efectuată de SG Apele Române în baza unui protocol de colaborare cu Primăria Reșița.

5. Operatorul de salubritate S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. v-a efectua acțiuni de eliminare a depozitărilor necontrolate de deșeuri de pe raza municipiului.

6. În perioada 01.03. 2018 – 11.05.2018 se va desfășura concursul destinat asociațiilor de proprietari/ locatari, cu tema ,,REŞIŢA CURATĂ – CURĂŢĂM Şl MENŢINEM 2018”. La finalul concursului vor fi acordate următoarele premii:

– 3 premii I, în cuantum de 2000 lei/ premiu;
– 2 premii II, în cuantum de 1000 lei/ premiu;
– 3 premii III, în cuantum de 500 lei/ premiu;
– 5 menţiuni, în cuantum de 100 lei/ premiu.

7. Campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și elecronice de la domiciliu – DEEE – campaniile vor fi realizate de Rorec în parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița.

8. Acțiuni de salubrizare a zonelor de la intrările în municipiul Reșița – la aceste acțiuni vor participa voluntari, ONG – uri, angajați ai Primăriei municipiului Reșița și ai altor instituții din oraș.

Comentarii

comentarii