Absolventii de liceu sau facultate sunt asteptati la AJOFM

AJOFM reaminteşte absolvenţilor promoţiei 2019 faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei. Aceasta pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate de Legea nr. 76/2002.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională. Ei mai beneficiaza si de medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.
Actele necesare pentru căutarea unui loc de muncă, sunt:

•actul de identitate, în original şi copie;
•actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
•adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă, aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin

Comentarii

comentarii