Atelier de lucru Studii privind realizare apărare mal în zona umedă Divici-Pojejena

Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează în data de 16.04.2015, ora 12:00, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, ultimul atelier de lucru al proiectului “Studii privind realizare apărare mal în zona umedă Divici-Pojejena” din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, Axa prioritară 2 – Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, Măsura 2.1

– Îmbunătăţirea sistemelor şi abordărilor referitoare la protecţia şi managementul mediului în context transfrontalier. Proiectul este implementat de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu Municipalitatea Veliko Gradiste şi derulat în perioada 26 aprilie 2013 – 25 aprilie 2015.

Obiectivul general al proiectului este identificarea abordărilor şi sistemelor necesare prevenirii riscurilor naturale şi tehnologice în zonele protejate din sectorul transfrontalier al Dunării.
În cadrul proiectului au fost elaborate studii specifice privind apărare mal, impactul asupra mediului şi dezvoltarea durabilă a turismului în zona umedă Divici- Pojejena.

Valoarea totală a proiectului este de 637.700 euro, din care 484.080 euro reprezintă bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi 153.620 euro bugetul Municipalităţii Veliko-Gradiste.

Comentarii

comentarii