Atenţionare pentru persoanele care doresc să muncească în străinătate

Accesul cetăţenilor români la locurile de muncă vacante oferite de angajatorii din străinătate se poate face prin Rețeaua EURES, prin aplicarea acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state, prin intermediul firmelor private de plasare a forţei de muncă sau prin căutare individuală.

Pentru a facilita accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din spaţiul UE/SEE, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) oferă servicii gratuite de informare/consiliere/mediere persoanelor care doresc să ocupe locurile de muncă vacante oferite de angajatorii din străinătate.

ANOFM gestionează portalul naţional EURES (www.anofm.eures), unde sunt vizibile ofertele de muncă disponibile în spaţiul UE/SEE (Spaţiul Economic European), detaliate pe ţări şi ocupaţii, dedicate exclusiv cetăţenilor români. De asemenea, instituţia pune la dispoziţia persoanelor interesate şi locurile de muncă oferite de angajatori prin aplicarea acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state.
În plus, toate locurile de muncă vacante la nivel european pot fi vizualizate pe portalul EURES: www.eures.europa.eu, iar pentru a aplica pentru un astfel de loc de muncă trebuie selectate doar ofertele marcate cu steagul UE.

Sublinem faptul că, în cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, consilierii EURES oferă servicii gratuite de informare/ consiliere/ mediere a unui loc de muncă în UE/SEE (Spaţiul Economic European) sau oferite de angajatori prin aplicarea acordurilor bilaterale. Datele de contact ale consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin sunt: tel 0255/212160, e-mail: ajofm@cs.anofm.ro

În situaţia în care se apelează la serviciile de mediere oferite de o firmă de plasare a forţei de muncă în străinătate, este indicat să se verifice la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi are sediul firma (înainte de a efectua plata oricărui comision sau taxă), dacă aceasta este înregistrată şi/sau a avut sesizări sau plângeri cu privire la activitatea desfăşurată.

Inspecţia Muncii este instituţia competentă să verifice activitatea desfăşurată de agenţii privaţi de ocupare a forţei de muncă. Astfel că, orice situaţie ilegală sau care ridică suspiciuni, precum şi activitatea unor persoane care se interpun în procesul de mediere, fără a dovedi o calitate în acest sens, trebuie sesizată imediat Inspecţiei Muncii sau Poliţiei Române.

Comentarii

comentarii