Au sosit ajutoarele în alimentele pentru săraci de la Uniunea Europeană

Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa distribuie începând de joi, 11 decembrie 2014, produsele alimentare în cadrul „Programului Operaţional de Ajutorare a Persoanelor defavorizate din România – POAD 2014”. Beneficiarii se pot prezenta la depozitul situat în Reşiţa, pe Calea Timişoarei nr. 34, (lângă depozitul societăţii Gradimex SA), de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-21:00 iar sâmbătă şi duminică, între orele 07:00-16:00.

Categoriile de beneficiari sunt:

– familiile și persoanele singure care au stabilit prin Dispoziția Primarului dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

– familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările ulterioare;

– șomerii care beneficiază, în condițiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar, stabilit conform prevederilor legale, până la 400 lei, inclusiv și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare – prezintă carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– pensionarii sistemului de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau după caz din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

– persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți și copii;

– persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.

Persoanele care se încadrează în aceste categorii dar care, din eroare, nu au fost cuprinse în baza de date furnizată Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi nu au primit cupoane non valorice pentru ridicarea produselor alimentare, sunt rugate să se prezinte la ghişeele Direcţiei de Asistenţă Socială, din Reşiţa, str. Libertăţii nr. 18 – 21, începând din data de 11 decembrie 2014, între orele 08:00-13:30, cu actul de identitate şi documentul care atestă încadrarea în grupul ţintă (original şi copie), în vederea constituirii listei suplimentare.
Totodată, menţionăm că pentru a fi ridicate aceste ajutoare este necesar a fi prezentat actul de identitate şi documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari, amintite anterior.

Persoanele beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

În cadrul POAD 2014 vor fi distribuite următoarele produse:
– făină
– mălai
– paste făinoase
– ulei
– zahăr
– carne de porc în conservă
– carne de vită în suc propriu în conservă
– pateu de ficat în conservă.

Cabinet Primar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments