Azi aflam presedintii si vicepresedintii sectiilor de votare

În data de 12 septembrie 2020, la ora 13.00, la sediul Biroului electoral de circumscripție județeană nr. 11 Caraș-Severin, din mun. Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 5A, județul Caraș-Severin, va avea loc tragerea la sorți computerizată pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020.

Potrivit legislației în vigoare, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în ședință publică, anunțată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.

 În cazuri de forță majoră, înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorți computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunțate mai sus.

Președinte,

Judecător CIASC RUSTIN-PETRU

Comentarii

comentarii