Azi avem Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu 46 de puncte

Azi avem Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu 46 de puncte. Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 19 februarie 2019, ora 12.00 cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

1.Opinia motivată privitoare la refuzul contrasemnării Hotărârea nr.35/30.01.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile admininistrativ teritoriale din județ,în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivat art 6 alin.(1) lit.b) și d) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020 și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean deținut de domnul Cristian Gâfu.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.06.2016, privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare

6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.35/30.01.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile admininistrativ teritoriale din județ,în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivat art 6 alin.(1) lit.b) și d) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020 și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2020 şi estimări 2021-2023.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023.

Azi avem Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu 46 de puncte. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2020.

13. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 1.200.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 -”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2020.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și statul de funcții contractuale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Reșița.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a acționarilor SC Aquacaraș SA în vederea aprobării unei hotărâri privind mutarea sediilor punctelor de lucru din Oțelu Roșu și Băile Herculane.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571 Știnăpari–Sasca Montană „.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Cuptoare și Crușovăț”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Teregova”

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Luncaviţa”

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571B intravilan Stăncilova”

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Mehadica”

24. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de tonaj pe drumurile județene pentru vehicule cu masa maximă autorizată de 7,5 tone.

Azi avem Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu 46 de puncte. 25. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local Ciclova Română asupra tronsonului de drum județean DJ 571J Ciclova Română din intravilanul comunei Ciclova Română, de la km 4+830 m la km 8+200 m.

26. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Caraș-Severin pentru realizarea de către municipiul Reșița a lucrărilor de extindere a amenajării cu dale pe o suprafață de teren de 191 mp, identificată în CF nr. 45132 Reșița, nr. cad. 45132, proprietatea publică a Județului Caraș-Severin, în vederea reabilitării unitare a Centrului Civic din municipiul Reșița.

27. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii, din domeniul public al municipiului Caransebeș în domeniul public al județului Caraș-Severin, a unui imobil- teren și construcții anexe,în suprafață de 692 mp, situat în municipiul Caransebeș, strada Racoviței, nr.1.

28. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui imobil situat administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș- Severin.

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată și completată.

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul judeţului Caraș-Severin a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul tineret

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și Anunțului de participare al finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru anul 2020.

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul judeţului Caraș-Severin a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul cultural.

33. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor precum și conținutul anunțului public, pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru anul 2020.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.243/31.10.2016 privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.

35. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecția Copilului Caraș-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel județean( semestrul II-2019).

36. Raport de activitate al Comisiei pentru protecția Copilului Caraș-Severin, pe perioada 01.01.2019-31.12.2019.

37. Raport de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și respectiv al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin, pentru perioada 01.01.2019- 31.12.2019.

38. Raport de activitate pe anul 2019 și Programul de activitate pe anul 2020 ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

39. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin, în anul 2020.

40. Raport de activitate al Asociației Salus Remedies, pe anul 2019.

41. Raport anual de activitate al Colegiului Director al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin.

42. Raport de activitate al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin, pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019.

43. Raport de activitate al Muzeului ” Banatului Montan” Reșița, anul 2019.

44. Raport cu privire la modul de soluționare al petițiilor în semestrul II 2019.

45. Prezentarea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, pe anul 2020.

Azi avem Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu 46 de puncte. 46. Intrebări. Interpelări.

Comentarii

comentarii