Azi – Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 29 august 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.17/2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei,modificată.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caras -Severin si a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.06.2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Judeţului Caras -Severin din credite interne, la data de 30.06.2014.

8. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.26/27.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013,pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Autoritatea Naţională pentru Turism în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului “Ziua Turismului activ la Băile –Herculane”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Autoritatea Naţională pentru Turism în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului” Festivalul Răchiei din Banat”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara-BRCT Timişoara, în vederea organizării “Zilei Cooperării Europene”

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Românu”, cu modificările şi completările ulterioare

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caras-Severin nr.145/2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa,cu modificările şi completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.122/ 2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa, cu modificările si completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.124/2013 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.181/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului de Vest Reşiţa.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.200/12.11.2013 privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Caraş- Severin.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei si a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş – Severin, cu modificările si completările ulterioare.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş- Severin.

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele judeţene din Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, 01.01.2014-30.06.2019 din judeţul Caraş-Severin operatorilor de transport declaraţi câştigători le şedinţele de atribuire electronică din data de 7 iulie 2014 şi 8 august 2014.

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

23. Informare cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor în Semestrul I 2014.

24. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o reuniune de lucru ce a avut loc la Veliko-Gradiste, în data de 07-08.iulie 2014.

25. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caras Severin la Simpozionul Internaţional “Banatul – istorie si multiculturalitate” organizat la Zrenjanin, Serbia, în perioada 11- 13 iulie 2013.

26. Întrebări.Interpelări.

Comentarii

comentarii