Berzasca – Stațiune turistică de interes local VIDEO

Guvernul României a adoptat miercuri, 13 iulie a.c., Hotărârea pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice. Coronini, Berzasca şi Mehadia, în urma verificării îndeplinirii criteriilor legale, inclusiv prin vizite în teren efectuate de specialiștii din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local.

https://youtu.be/2gf5a4yup3M

Pe termen lung și mediu, atestarea acestor localități ca stațiuni turistice de interes local și, respectiv, de interes național, va crea un impact pozitiv. Prin prisma potențialului turistic, dar și a resurselor naturale și antropice, acestea vor putea fi promovate cu noul statut și astfel vor avea şanse mai mari în atragerea de finanţări nerambursabile, printr-un punctaj sporit, în condiţiile în care unele programe impun acest criteriu, influențând, în consecință, și creșterea circulației turistice, dar și diversificarea ofertelor.

De asemenea, având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului în aceste stațiuni va genera un impact benefic din punct de vedere economic şi, în egală măsură, va contribui creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţii acestor zone.

Până la acest moment, în România sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 112 de interes local.

Adi Neagu

Comentarii

comentarii