CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2012

28 – 30 mai 2012 1 iunie 2012 11 – 13 iunie 2012

13 – 15 iunie 2012

18 – 22 iunie 2012 25 – 27 iunie 2012

2 iulie 2012 3 iulie 2012 4 iulie 2012 6 iulie 2012

8 iulie 2012 9 iulie 2012 10 -12 iulie 2012 13 iulie 2012

16 – 20 iulie 2012 20-21 august 2012

20-22 august 2012

21 -22 august 2012

23 – 24 august 2012 27 august 2012 28 august 2012 29 august 2012

31 august 2012

2 septembrie 2012

3-4 septembrie 2012 5 septembrie 2012

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B Evaluarea competenţelor digitale – proba D Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă Afişarea rezultatelor Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00) Rezolvarea contestaţiilor Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C Evaluarea competenţelor digitale – proba D Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) Rezolvarea contestaţiilor Afişarea rezultatelor finale

Comentarii

comentarii