Cauti un loc de munca la Bocsa ? CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Christiana” cu sediul în localitatea Bocșa, str. Tineretului, nr.1, jud. Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea posturilor:
– 0,5 post medic specialist medicină generală – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
– 1post pedagog – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
– 1 post infirmier – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
– 1 post portar – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Medic specialist medicină generală
– nivelul studiilor: superioare de lungă durată, specializare medicină generală;
– vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: – 5 ani;
– certificat membru Colegiul Medicilor din Romania;

2. Pedagog
– nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în activitatea cu persoane aflate în dificultate: – 5 ani

3. Infirmier
– nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat, curs de infirmiere;
– vechime în specialiate, necesară ocupării postului: – 1 an;

4. Portar
– nivelul studiilor: școală generală, atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor;
– vechime în muncă, necesară ocupării postului: – 3 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: – data de 6.09.2016, ora 10.00 la sediul CSEI „Christiana”
Proba de interviu: – data de 8.09.2016, ora 10.00, la sediul CSEI „Christiana”
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.08.2016, ora 12.00, la sediul C.S.E.I. „Christiana”
Date contact: Monica Ciorogariu, tel.: 0255/525038

Comentarii

comentarii