Ce înseamnă în cifre salariul minim brut pe țară?!

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru  în media de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră, dispoziţii reglementate prin Hotărârea nr. 1071/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021.

Reamintim faptul că angajatorul:

– nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară;

– este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de baza minim brut pe țară;

Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei.

În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de baza minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului.

Facem precizarea conform căreia angajatorii care nu respectă dispoziţiile legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, pot fi sancţionaţi de către inspectorii de muncă cu amendă cuprinsă între 300 şi 2.000 lei.

Comentarii

comentarii

One thought on “Ce înseamnă în cifre salariul minim brut pe țară?!

Comentariile sunt închise.