Un sfert de veac de ,,Primavara” – Un sfert de veac de sperante renascute si ajutor – Centrul Primăvara a împlinit 25 de ani

Centrul Primăvara a împlinit 25 de ani! Momentul a fost marcat de o serie de acţiuni dedicate atât elevilor centrului cât şi comunităţii.

Realizat din iniţiativa organizaţiei „Ajutorul Popular Norvegian”, Centrul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Primăvara a împlinit 25 de ani! În decursul acestor ani centrul s-a dezvoltat, în prezent oferind servicii educaţionale şi servicii de sprijin pentru aproape 300 de elevi din judeţul Caraş-Severin atât pentru copii preşcolari, cât şi pentru elevi din ciclurile primar şi gimnazial. În prezent echipa centrului numără 90 de cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal ne didactic.

La momentul aniversar, au fost invitaţi cadre didactice de la unităţile de învăţământ partenere, părinţi, elevi şi foşti elevi ai Centrului Primăvara.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Primăvara are misiune educaţia şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi, facilitarea integrării în societate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, colaborarea cu familia şi agenţii din comunitate în vederea monitorizării evoluţiei elevilor care au finalizat studiilor în unitatea şcolară din perspectivă integrării funcţionale socio-profesionale, acordarea sprijinului financiar şi logistic familiilor elevilor şi preşcolarilor, prin derularea de proiecte şi programe în parteneriat cu Asociaţia Pentru Copiii Primăverii Reşiţa precum asigurarea serviciilor de consiliere comunitate şi perfecţionarea carierei cadrelor didactice şi specialiştilor încadraţi în funcţii didactice din învăţământul special şi special integrat.

Comentarii

comentarii